Постанова бюро Кіровоградського обкому КП(б)У від 15.04.1944 р.
«Про збирання і розробку матеріалів партизанського руху, партійних і комсомольських підпільних організацій в області»

Підстава: Ф.П-429, оп. 15, спр. 3, арк. 3