Постанова виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У від 25.04.1944 р. № 346 «Про утворення комісії по ревакуації населення зі східних областей, яке раніше проживало в Кіровоградській області».
(25.04.1944 р.)
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 64, арк. 152