Постанова виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих та обкому КП(б)У від 17.04.1945 р.
«Про будівництво та відбудову аеродромів на території Кіровоградської області»

Підстава: Ф.П-429, оп. 15, спр. 4, арк. 17-19