«План будівництва житлових будинків в колгоспах Аджамського району»
(додаток до рішення виконкому Аджамської районної ради від 24.06.1948 р. № 413

(24.06.1948 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 2, спр. 152, арк. 188