Рішення ХХ сесії Кіровоградської обласної ради двадцять третього скликання від 23.06.2001 року № 253
«Про педагогічну премію обласної ради та обласної державної адміністрації імені В.О.Сухомлинського».

(23.06.2001 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 7, спр. 907, арк. 114