Листування командира військової частини 25342 Тричі Героя Радянського Союзу Покришкіна О.І. з Кіровоградським обласним комітетом Комуністичної партії України з приводу будівництва об'єкту прикриття ППО 85/57 при Кременчуцькій гідроелектростанції.
(14.02.1960.)
Підстава: ДАКО, фонд П-429, оп. 10, спр. 411, арк. 28, 29, 38.