Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20.07.2006 року № 403-р
«Про затвердження плану заходів обласної державної адміністрації щодо посилення соціального захисту колишніх
політичних в’язнів і репресованих та членів їх сімей на 2006-2010 роки».

(20.07.2006 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.-7838, оп. 1, спр. 955, арк. 126