Рішення Виконавчого Комітету Кіровоградської Міської Ради депутатів трудящих
«Про відбудову Кіркоруповського мосту через річку Інгул в районі бувш. заводу «Профінтерн»»
від 24 серпня 1945 р.

(24.08.1945 р.)
Підстава: ДАКО; Ф.Р.- 242, оп. 4, спр. 27, арк. 163