Чисельність населення Кіровоградської області.
(б/д)
Підстава: ДАКО, ДІФ, «Екологічний паспорт Кіровоградської області. 2010», інв. № 9886, стр. 3, 4.