На головну сторінку

Архів надає письмову інформацію, що містить дані про склад фондів, науково-довідковий апарат, рекомендації щодо місця зберігання документів. У разі виявлення документів заявник може отримати їхні копії та архівні довідки.

На запити, що потребують тривалого дослідження рекомендуємо заявнику самостійно проводити пошук інформації за архівними документами у читальному залі архіву, який працює у такому режимі: понеділок-четвер – з 9.00 до 16.00; п'ятниця – з 9.00 до 12.00.

Обідня перерва з 12.00 до 13.00. Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

Для роботи в читальному залі архіву потрібно мати паспорт та 2 фото 3х4.

Генеалогічні дослідження, що проводяться сторонніми особами, здійснюються в читальному залі архіву лише за наявності нотаріально завіреної довіреності від зацікавленої особи.

Окрім того, повідомляємо, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, доступ до якої обмежено. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце народження, освіта, сімейний стан, релігійність тощо), а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного терміну доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті — з дозволу спадкоємців.

(на початок сторінки)