24 листопада 2016 року

Відбулось засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву області, на якому заслухано звіт про роботу відділу комплектування та експертизи цінності документів архівних підрозділів установ, підприємств і організацій; схвалено описи справ постійного зберігання на відеодокументи Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (колекція інформаційних програм "День за днем" та "Спеціальний репортаж"); розглянуто стан архівної справи і діловодства в Кіровоградській обласній організації Українського товариства мисливців і рибалок.

Погоджено та затверджено списки джерел формування НАФ, списки юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування Державного архіву області; описи справ постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу); акти про вилучення для знищення справ, не внесених до НАФ; номенклатури справ установ – джерел комплектування архіву області та архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад.


(на початок сторінки)
24 листопада 2016 року