23 листопада 2017 року

У збірнику Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро) за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» надруковано статтю наукового співробітника Державного архіву Кіровоградської області Р. Базаки «Типологічна система преси Кіровоградщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.»


(на початок сторінки)
23 листопада 2017 року