20 лютого 2019 року

20 лютого 2019 року відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської області, присвячене підведенню підсумків роботи державних архівних установ області, архівних відділів міських рад у 2018 році та пріоритетним завданням галузі на 2019 рік.

Директор Державного архіву Кіровоградської області Бабенко О.О. виступив з доповіддю щодо діяльності державних архівних установ області та архівних відділів міських рад з питань поповнення, забезпечення збереженості та використання документів Національного архівного фонду. Окрім здобутків архівістів області за 2018 рік, у доповіді були окреслені проблемні питання функціонування галузі та можливі шляхи їхнього вирішення.

На засіданні колегії також розглянуто питання про стан виконавської дисципліни в державних архівних установах області та архівних відділах міських рад, стан роботи зі зверненнями громадян, стан дотримання чинного законодавства про державну службу та протидію корупції, роботу експертно-перевірної комісії та науково-методичної ради Державного архіву Кіровоградської області у 2018 році.

За результатами обговорення були прийняті відповідні рішення.


(на початок сторінки)
20 лютого 2019 року