На головну сторінку

06 лютого 2020 року

Відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської області, присвячене підведенню підсумків роботи державних архівних установ області, архівних відділів міських рад у 2019 році та пріоритетним завданням галузі на 2020 рік.

Директор Державного архіву Кіровоградської області Олег Бабенко виступив з доповіддю щодо діяльності державних архівних установ області та архівних відділів міських рад з питань формування, забезпечення збереженості, використання та популяризації документів Національного архівного фонду. Окрім здобутків архівістів області за 2019 рік, у доповіді були окреслені проблемні питання функціонування галузі та можливі шляхи їхнього вирішення.

На засіданні колегії також розглянуто питання про стан виконавської дисципліни в державних архівних установах області та архівних відділах міських рад, стан роботи зі зверненнями громадян, роботу експертно-перевірної комісії (у т.ч. з документами режимно-секретних органів установ, підприємств, організацій області) та науково-методичної ради, стан дотримання чинного законодавства про державну службу та протидію корупції у Державному архіві Кіровоградської області у 2019 році.

За результатами обговорення були прийняті відповідні рішення.