На головну сторінку

17 березня 2021 року

Засідання колегії Державного архіву Кіровоградської області

Відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської області, присвячене підведенню підсумків роботи державних архівних установ області, архівних відділів міських рад у 2020 році та пріоритетним завданням на 2021 рік.

В.о.директора Державного архіву Кіровоградської області Лілія Маренець виступила з доповіддю щодо діяльності державних архівних установ області та архівних відділів міських рад з питань формування, забезпечення збереженості, використання та популяризації документів Національного архівного фонду. Окрім здобутків архівістів області за 2020 рік, у доповіді були окреслені проблемні питання функціонування галузі у зв᾽язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України та реформою децентралізації.

На засіданні колегії також розглянуто питання про стан виконавської дисципліни в державних архівних установах області та архівних відділах міських рад, стан роботи зі зверненнями громадян, роботу експертно-перевірної комісії та науково-методичної ради, стан дотримання чинного законодавства про державну службу та протидію корупції у Державному архіві Кіровоградської області у 2020 році.

Інформація про роботу архівних установ області у 2020 році за посиланням (презентація).