ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву
Кіровоградської області
15.06.2011 №47
Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Кіровоградській області
23 червня 2011 р.
за № 32/1578
Ціни
на роботи (послуги) із науково-технічного опрацювання документів і справ
підприємств, установ і організацій, що виконуються відділом комплектування
та експертизи цінності документів архівних підрозділів Державного архіву
Кіровоградської області (за рахунок платних послуг)
Ціна грн.
№№
Одиниця
Найменування видів робіт (послуг)
коп. без
з/п
виміру
ПДВ
1
2
3
4
1.
Описування документів:
1.1.
Складання історичних довідок до архівних
фондів:
1.1.1.
написання історичних довідок до архівних
друкований
863,42
фондів
аркуш
1.2.
Визначення та уточнення фондової
приналежності документів:
1.2.1
з управлінською документацією
справа
1,60
1.3.
Формування справ:
1.3.1.
управлінської документації
аркуш
0,10
1.4.
Систематизація аркушів у справі:
1.4.1.
машинописний (без правки) або розбірливий
аркуш
0,07
рукописний текст;
1.4.2.
машинописний або рукописний текст з
аркуш
0,10
правками та вставками, які затруднюють
читання.
1.5.
Складання внутрішніх описів справ
заголовок
1,34
1.6.
Складання заголовків справ:
1.6.1.
управлінської документації
заголовок
3,21
1.7.
Редагування заголовків із частковим (15-
20%) переглядом справ:
1.7.1.
управлінської документації
заголовок
0,53
2
1
2
3
4
1.8.
Редагування заголовків без перегляду справ
заголовок
0,32
1.9.
Систематизація карток на справи за
ознаками:
1.9.1.
структурною;
картка
0,13
1.9.2.
номінальною, хронологічною, алфавітною.
картка
0,13
1.10.
Систематизація справ:
1.10.1.
у межах фондів установ
справа
0,21
1.11.
Складання науково-довідкового апарату до
описів:
1.11.1.
передмов;
друк. аркуш
863,42
1.11.2.
списку скорочених слів 120 та змісту статей.
опис на 120
80,22
статей
1.12.
Складання описів справ:
1.12.1.
на друкарській машинці
заголовок
1,15
1.13.
Оформлення описів
опис
86,34
1.14.
акт
172,68
Складання актів про науково-технічне
впорядкування документів установ
1.15.
Приймання-здавання справ управлінської
документації після завершення робіт з
упорядкування документів:
1.15.1.
без перевіряння кількості аркушів у справах
справа
0,29
2.
Експертиза цінності документів з
паперовим носієм:
2.1.
Проведення цільової комплексної експертизи
наукової та історико-культурної цінності
документів:
2.1.1.
без оформлення результатів;
справа
0,76
2.1.2.
з оформленням результатів.
справа
0,89
2.2.
Проведення цільової комплексної експертизи
цінності документів:
2.2.1.
без оформлення результатів;
справа
4,46
2.2.2.
з оформленням результатів.
справа
6,17
2.3.
Оформлення результатів експертизи
цінності документів:
2.3.1.
складання акта про вилучення до знищення
позиція акта
2,47
документів, що не підлягають зберіганню;
2.3.2.
вилучення справ, що виділені до знищення.
справа
0,49
2.4.
Нумерація аркушів у справах:
2.4.1.
обсягом понад 150 аркушів;
аркуш
0,05
2.4.2.
обсягом до 150 аркушів;
аркуш
0,05
3
1
2
3
4
2.4.3.
обсягом менш ніж 150 аркушів.
аркуш
0,06
2.5.
Перенумерація аркушів у справах:
2.5.1.
управлінської документації
аркуш
0,06
2.6.
Перевіряння нумерації аркушів у справах:
2.6.1.
документи після 1917 року;
аркуш
0,01
2.6.2.
із нестандартними аркушами.
аркуш
0,02
2.7.
Оформлення обкладинок (титульних
аркушів) справ:
2.7.1.
обкладинка друкарська;
справа
1,48
2.7.2.
обкладинка (титульний аркуш)без трафарету
справа
1,85
2.7.3.
обкладинка великоформатна;
справа
2,97
2.7.4.
підкладання титульних аркушів у справи.
справа
0,25
2.8.
Формування в'язок справ:
2.8.1.
які підлягають включенню до Національного
справа
0,20
архівного фонду;
2.8.2.
які не підлягають включенню до
справа
0,11
Національного архівного фонду.
2.9.
Видавання (або приймання) справ до відділів
справа
0,74
установи
2.10.
Переміщення справ всередині архівосховища
справа
0,13
2.11.
Звіряння описів, номенклатур справ після
друкування:
стаття опису,
2.11.1
І група складності
номенклатури
0,29
2.12.
Ремонт документів:
2.12.1.
першої складності;
аркуш
0,84
2.12.2.
другої складності;
аркуш
0,55
2.12.3.
третьої складності.
аркуш
0,25
2.13.
Оправлення документів (справ):
2.13.1.
оправа складна (висота блоку до 6 см);
справа
6,18
2.13.2.
оправа проста (формат блоку до 25х40см).
справа
4,94
2.14.
Підшивання справ:
2.14.1.
що містять до 25 аркушів;
справа
1,24
2.14.2.
що містять до 50 аркушів;
справа
1,85
4
1
2
3
4
2.14.3.
що містять до 100 аркушів;
справа
2,97
2.14.4.
що містять до 150 аркушів;
справа
4,36
2.14.5.
що містять понад 150 аркушів.
справа
5,70
Заступник начальника відділу
організаційно-фінансового забезпечення,
головний бухгалтер
Г. Мороз
Завідувач відділу комплектування та
експертизи цінності документів архівних
підрозділів Державного архіву області
(за рахунок платних послуг)
Т. Сесмій