Історія діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) на Кіровоградщині у документах Державного архіву Кіровоградської області

Вивчення історії національно-визвольного руху українського народу, у тому числі історії ОУН-УПА, було абсолютним табу за радянських часів, і лише на початку 90-х, під час інтенсивних демократичних змін у суспільстві цією історичною проблематикою почали займатися окремі дослідники.

На сьогодні Державним архівом Кіровоградської області, на виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 року № 37/2009 „Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” та Плану організації виконання положень цього Указу, затвердженого Віце-прем’єром України І. Васюником, проводиться робота з дослідження історії ОУН–УПА як однієї із складових частин українського визвольного руху.

Після виходу у світ Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 1991року були розсекречені та передані на державне зберігання архівно-слідчі справи на осіб, що постраждали від політичних репресій у 1920-х – 1950-х роках минулого століття, серед яких – і справи на колишніх членів ОУН. Протягом 1993-1994 років на зберігання до Державного архіву Кіровоградської області надійшло 13132 архівно-слідчі справи. Наразі саме ці документи є основою для дослідження діяльності ОУН-УПА на теренах Кіровоградщини.

Основний масив документів складають архівно-слідчі справи на осіб, звинувачених у належності до ОУН та сприянні діяльності членів ОУН. Справи ці різнопланові: частина з них – на представників інтелігенції-вчителів, священиків, акторів, які, в більшості, були членами місцевих товариств „Просвіти” та пропагували національні ідеї посередництвом театрального мистецтва, розповсюдження літератури націоналістичного змісту

Матеріали певної частини архівно-слідчих справ висвітлюють історію формування, структуру, діяльність та особовий склад осередків ОУН на теренах Кіровоградщини, значною є кількість справ на осіб, що сприяли діяльності ОУН через надання у користування житла, допомоги речами, їжею, розповсюдження літератури націоналістичного змісту.

Серед матеріалів архівно-слідчих справ містяться також і особисті документи засуджених, фото, листи, записки, агітаційні листівки. Зазначені документи вагомо доповнюють та деталізують інформаційний матеріал і сприяють процесу об’єктивного та глибокого його дослідження.

Окрім частини архівно-слідчих справ фахівцями архіву опрацьовано також дотичні документи: справи фондів прокуратури Кіровоградської області, Кіровоградського обкому Компартії України, де також міститься значний масив інформації на згадану тему.

Частину виявлених на сьогодні архівних матеріалів ми представляємо у розміщеній нижче експозиції. Кожен, хто знайомитиметься з цими різними за змістом та ідейним спрямуванням документами, матиме змогу зробити свій власний висновок щодо згаданих подій в історії України, що не обминули і терени нашої з вами малої батьківщини.


 1. Із звіту про підпільну партійну роботу та партизанську боротьбу у Кіровоградській області
  (серпень 1941 р. - березень 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-429, оп.3, спр.3, арк.25-28

 2. Фото Павловського Г.П., члена ОУН (зліва)
  (29 грудня 1942 р.)
  Фото
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13150, арк.165

 3. Постанова Новопразького РВ НКДБ на арешт Заруби П.Ф.
  (22 січня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.14037, арк.2

 4. Із виступу начальника УНКДБ по Кіровоградській області Лебіна на зборах обласного партійного активу Кіровоградської обласної партійної організації щодо діяльності ОУН на Кіровоградщині 1941-1945 рр.
  (19 березня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-429, оп.4, спр.30, арк.7

 5. Постанова УНКДБ по Кіровоградській області про пред’явлення обвинувачення Гугалу П.Я.
  (25 травня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2, спр.12761, арк.66

 6. Із політінформації Новопразького райкому КП (б)У Кіровоградської області про діяльність ОУН у с. Новій Празі та с. Васине Новопразького району Кіровоградської області
  (30 травня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-429, оп.4, спр.51, арк.95, 95зв

 7. Постанова Грушківського РВ НКДБ на арешт Чернобая О.П.
  (30 травня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13093, арк.5, 5зв.

 8. Записка Тютюнник М.С., члена ОУН, вилучена під час обшуку
  (28 серпня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13093, арк.287

 9. Рішення бюро Кіровоградського обкому КП(б)У № 40 про виключення Слівінської О.І. з членів ВКП(б) У за зв’язок з націоналістами та антирадянську агітацію
  (12 грудня 1944 р.)
  ДАКО, ф.П-429, оп.4, спр.28, арк.38, 39

 10. Обвинувачувальний висновок УНКДБ по Кіровоградській області по слідчій справі №2129 по обвинуваченню Саєнка І.П.
  (4 січня 1945 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13453, арк.93, 93зв

 11. Постанова транспортного відділу НКДБ Львівської залізниці на арешт Ференца Я.М.
  (29 червня 1945 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13855, арк.4, 4 зв

 12. Статут Новогеоргіївського культурно-освітнього товариства „Просвіта”
  (19 жовтня 1945 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13855, арк. 287

 13. Обвинувачувальний висновок УНКДБ по Кіровоградській області по слідчій справі № 2639 по обвинуваченню Будаш-Кравченко Д.Т.
  (24 грудня 1945 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.2535, арк.59, 60

 14. Обвинувачувальний висновок УМДБ Кіровоградської області по слідчій справі № 3292 по обвинуваченню Іванової В.П.
  (12 червня 1947 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.14045, арк.87, 88

 15. Вирок Військового Трибуналу військ МВС по Кіровоградській області щодо Пундяка В.В.
  (27 червня 1947 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.12832, арк.117

 16. Протокол особистого обшуку та обшуку квартири Валуци Д.Д., арештованого та засудженого за зв’язок з ОУН
  (липень 1948 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.12818, арк.10, 10зв, 11

 17. Фото Валуци Д.Д., засудженого за зв'язок з членами ОУН бандерівського напрямку
  (липень 1948 р.)
  Фото
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.12818, арк.9зв

 18. Із доповідної записки прокурора Кіровоградської області прокурору Української РСР „ О случаях фальсификации дел и незаконного привлечения к уголовной ответственности за контрреволюционные преступления невинных граждан работниками УМГБ по Кировоградской области”
  (3 січня 1956 р.)
  ДАКО, ф.Р-3223, оп.4, спр.379, арк.10

 19. Висновок старшого помічника прокурора, старшого радника юстиції Кіровоградської області у відношенні Січкар А.І. за матеріалами кримінальної справи № 1859
  (10 березня 1992 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13134, арк.89

 20. Висновок старшого помічника прокурора Кіровоградської області, старшого радника юстиції у відношенні Павловського Г.П. за матеріалами кримінальної справи № 13999
  (24 березня 1992 р.)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13150, арк.277

 21. Анкета арештованого Заруби П.Ф.
  (б/д)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.14037, арк.5

 22. Фрагмент листівки „Слава Україні! Героям слава!”
  (б/д)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13150, арк.195

 23. Листівка „За самостійну соборну Українську Державу”
  (б/д)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13150, арк.196

 24. Паспорт Безкровного А.Є., члена ОУН (він же Павловський Г.П.)
  (б/д)
  ДАКО, ф.П-5907, оп.2-р, спр.13150, арк.184зв., 185

(на початок сторінки)