"А ми тую червону калину підіймемо!"
(діяльність Український Січових Стрільців)

Вивчення періоду державотворення, яке значно активізувалося в роки Української національно-демократичної революції на початку ХХ століття, викликає в нашому сьогоденні інтерес. Підготовлена виставка „А ми тую червону калину підіймемо!” з використанням документів Центрального державного історичного архіву України, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України та Держархіву Кіровоградської області знайомить з Українським Січовим Стрілецтвом – організацією національно свідомих українців, яка впроваджувала в життя ідею всеукраїнської єдності.


 1. Заяви добровольців та дозволи батьків на зачислення їх неповнолітніх дітей в ряди УСС
  (1915 р.)
  ЦДІАЛ України, Ф.353, спр.73, арк.5, 54

 2. Місячник Коша Українського Січового війська „Червона калина” під редакцією М.Угрин-Безгрішного
  (травень 1917 р.)
  ЦДІАЛ України, Ф.353, спр.231, арк. 1

 3. Повідомлення про участь 1-го та 2-го січових єлисаветградських полків у похороні козаків, які загинули в бою з німцями 17 грудня 1918 року
  (22 грудня 1918 р.)
  Держархів Кіровоградської області, газета „Друг народа”, 22 грудня 1918 р., № 6, інв. № 1963, стор. 11 зв.

 4. Прощальний наказ командира 5-го полку Українських Січових Стрільців з висловленням подяки за вірну службу
  (16 серпня 1919 р.)
  ЦДАВО України, Ф.2271, оп.1, спр.7, арк.1

(на початок сторінки)