Клопотання громадян, установ
про звільнення з-під арешту М.С.Журавського –
члена правління Єлисаветградського 1-го товариства споживачів
(23.02.1920 р.)

ДАКО, ФР-347, оп. 3, спр. 91, арк. 46, 46 зв.