Опис архівно-слідчої справи Я.А.Гармидера,
обвинуваченого за ст.54-10 КК УРСР та засудженого до розстрілу
(1932-1938, 1988 рр.)

"Імена, повернуті із забуття" (За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950 років, що зберігають-ся у Державно-му архіві Кіровоградської області), Кіровоград, 2008, інв.№ 9568, арк.42