Таємне донесення завідувача адмінгрупою Новопразького райвідділу міліції
про підготовку до проведення розкуркулення у селах району
(21.02.1930 р.)

ДАКО, ФР-250, оп. 3, спр. 130, арк. 30, 30 зв.