Указ Президії Верховної Ради СРСР
"Про зняття обмежень з деяких категорій спецпоселенців"
(07.01.1960 р.)

ДАКО, ФР-2860, оп. 1, спр. 2688, арк. 2, 3