"Тоталітарний злочин душі ті згубив..." (до Дня пам'яті жертв політичних репресій)

Тоталітарні режими породжують численні жертви. Діяльність репресивного апарату, створеного радянською владою, документально проілюстровано завдяки розсекреченню архівної інформації. Виставка архівних документів, які датовані періодом з 1920 по 1988 рр., „Тотальний злочин душі ті згубив...” присвячена Дню пам’яті жертв політичних репресій та висвітлює події трагічної новітньої історії на Кіровоградщині.


 1. Клопотання громадян, установ про звільнення з-під арешту М.С.Журавського – члена правління Єлисаветградського 1-го товариства споживачів
  (23.02.1920 р.)
  ДАКО, ФР-347, оп. 3, спр. 91, арк. 46, 46 зв.

 2. Список громадян, позбавлених виборчих прав, по Ганнівській сільраді Зінов'євського району
  (02.10.1924 р.)
  ДАКО, ФР-293, оп. 6, спр. 12, арк. 60

 3. Таємне донесення завідувача адмінгрупою Новопразького райвідділу міліції про підготовку до проведення розкуркулення у селах району
  (21.02.1930 р.)
  ДАКО, ФР-250, оп. 3, спр. 130, арк. 30, 30 зв.

 4. Лист колгоспника, жителя с.Федорівки Зінов'євського р-ну К.М.Тарасенка до голови ВУЦВК Г.І.Петровського про незаконне засудження його до 8-річного ув'язнення за невиконання плану хлібоздачі
  (28.06.1933 р.)
  ДАКО, ФР-242, оп. 2, спр. 99, арк. 7

 5. Стаття "Очистити грузчанські школи від національної погані"
  (03.10.1937 р.)
  ДАКО, газета „Кіровськаправда", 03.10.1937, № 228, інв. № 860, арк. 2 зв.

 6. Повідомлення "З залу суду" (про судовий процес над контрреволюційно-диверсійною шкідницькою організацією сільськогосподарських робітників у Кіровському районі)
  (11.11.1937 р.)
  ДАКО, газета „Кіровськаправда", 14.11.1937, № 261, інв. № 861, арк. 17 зв.

 7. Постанова прокурора Олександрійського району про обрання міри покарання В.В.Небороку, обвинуваченому за ст.54-1а КК УРСР
  (25.12.1943 р.)
  ДАКО, ФР-3218, оп. 2, спр. 3, арк. 20, 20 зв.

 8. Постанова начальника Олександрійського райвідділу НКВС про закриття кримінальної справи В.В.Неборока за відсутності доказів обвинувачення
  (09.02.1944 р.)
  ДАКО, ФР-3218, оп. 2, спр. 3, арк. 21

 9. Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про зняття обмежень з деяких категорій спецпоселенців"
  (07.01.1960 р.)
  ДАКО, ФР-2860, оп. 1, спр. 2688, арк. 2, 3

 10. Опис архівно-слідчої справи Я.А.Гармидера, обвинуваченого за ст.54-10 КК УРСР та засудженого до розстрілу
  (1932-1938, 1988 рр.)
  "Імена, повернуті із забуття" (За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950 років, що зберігають-ся у Державно-му архіві Кіровоградської області), Кіровоград, 2008, інв.№ 9568, арк.42

(на початок сторінки)