"Трагедія 1932-1933 років: мовою архівних першоджерел"

Сімдесят дев’ять років тому українська земля не догодила своїм хліборобам гарним врожаєм, не нагодувала запашними паляницями: все, що вродило на колгоспних ланах та в селянських господарствах, влада забрала, залишивши нещасним лише єдине право – померти і бути похованим у цій землі, та й то не по-людськи, не по-християнськи. Заривали у спільні могили нерідко понівечені, невпізнані тіла, а часто-густо померлим просто неба людям не знаходилось місця й у цих могилах – останнім земним притулком для них ставали занедбані балки та яри.

Серед смертельного мороку, жорстокої моральної та фізичної наруги, що вчинялася владою над власним народом, газетні шпальти рясніли оптимістичними репортажами про успіхи колективізації та боротьби проти „куркульської контрреволюції”.

Як згадує у свої спогадах один з очевидців Голодомору, у той час над укритою голодоморськими хрестами Україною часто лунали з репродуктора веселі пісні, одна з яких особливо запам’яталась йому: „Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить...”

Наведені нижче матеріали експозиції ілюструють цей трагічний період через своєрідний тип документів – таємні постанови та листування органів місцевої влади і розпачливі звернення селян до цих інституцій. Пропоновані документи висвітлюють зовсім не радісне життя тих, кому випала гірка доля бути сучасниками нової доби в історії держави – доби диктатури пролетаріату, що дарувала селянину-власнику новий статус кріпака-колгоспника.


  І. Розкуркулення, хлібозаготівельна кампанія та Голодомор в таємних директивах і листуванні владних інституцій

 1. Інформація уповноваженого Зінов’євського міського партійного комітету міськпарткому та ДПУ про проведену роботу по виселенню куркулів на Урал по Грузчанській сільській раді
  (8 червня 1931 р.)
  ФП–4, оп.1, спр.77, арк.22

 2. Витяг з інформаційного листа Знам’янського районного партійного комітету „Про хід господарсько-політичних кампаній по Знам’янському району” станом на 20 листопада 1931 року
  (21 листопада 1931 р.)
  ФП-68, оп.1, спр.262, арк.106, 110, 110 зв., 111

 3. Службова записка завідувача відділом кадрів Зінов’євського міського партійного комітету міській контрольній комісії робітничо-селянської інспекції про ухилення від роботи по хлібозаготівлі інспектора відділу праці партійного осередку Зінов’євської сільради, члена партії Гедзя
  (26 січня 1932 р.)
  ФП-192, оп.1, спр.26, арк.140

 4. Витяг з директивного листа секретаря Знам’янського районного партійного комітету Нізова секретарям партосередків та уповноваженим районних партійних комітетів щодо заходів та застосування репресій під час проведення кампанії по хлібозаготівлі
  (25 листопада 1932 р.)
  ФП-68, оп.1, спр. 328, арк.80

 5. Доповідна записка секретаря Зінов’євського міського комітету КП(б)У секретарю Одеського обласного комітету КП (б)У щодо незадовільного стану хлібопостачання міста
  (1932 р.)
  ФП-4, оп.1, спр.128, арк.13-14

 6. Директивний лист начальника політвідділу Помічнянської МТС секретарям партосередків і парторганізаторам колгоспів району діяльності Помічнянської МТС щодо необхідності посилення боротьби із спротивом хлібозаготівельній кампанії
  (25 липня 1933 р.)
  ФП-2591, оп.1, спр.5, арк.24

 7. Інформація тимчасово виконуючого обов’язки голови Новоукраїнської контрольної комісії робітничо-селянської інспекції (КК РСІ) голові обласної ККРСІ щодо факту людоїдства у с. Леонтовичеве Новоукраїнського району
  (б/д)
  ФП-3779, оп.1, спр.1, арк.45

 8. Директивний лист завідувача відділом культури та пропаганди Одеського обкому КП(б)У завідувачам відділами культури і пропаганди міських та районних партійних комітетів, редакторам міських та районних газет щодо заборони висвітлювати у засобах масової інформації факт перенесення на осінь 1934 р. повернення насінневої, харчової та фуражної позики, яку отримали колгоспники України
  (б/д)
  ФП-2591, оп.1, спр.5, арк.161

  ІІ. Репресії та Голодомор у листах та скаргах громадян до владних інституцій

 1. Скарга Лимаренка Федора Остаповича до Компаніївського районного виконавчого комітету щодо скасування постанови про доведення йому плану до двору та повернення забраного у нього майна
  (14 лютого 1931 р.)
  ФР-281, оп.3, спр.15, арк.277

 2. Заява громадянина Позивая Григорія Свиридовича до голови Зінов’євської міськради про пограбування та незаконний арешт його матері
  (28 грудня 1931 р.)
  ФР-242, оп.2, спр.144, арк.3

 3. Заява колгоспниці колгоспу „Перемога” с. Триліси Тернової Анастасії до начальника політвідділу Олександрівської МТС імені Петровського щодо сприяння їй до вступу у колгосп у зв’язку з важким матеріальним становищем та смертю від голоду чоловіка і трьох дітей
  (24 січня 1932 р.)
  ФП-2584, оп.1, спр.40, арк.5-6

 4. Скарга Шарапанюк Ксенії до Добровеличківського районного виконавчого комітету щодо повернення їй продуктів харчування
  (лютий 1932 р.)
  ФР-2103, оп.1, спр.29, арк.20

 5. Лист студента Червоновершського агрозоотехнікуму Бабенка Федора Павловича до секретаря Кіровоградського міського партійного комітету з проханням про допомогу його голодуючим батькам
  (10 листопада 1932 р.)
  ФП-4,оп.1, спр.166, арк.6

 6. Лист співробітника ДПУ Вірменії Дубініна Кирила до начальника політвідділу Трепівської МТС щодо надання допомоги його батькам, які голодують
  (1933 р.)
  ФР-316, оп.1, спр.9, арк.219
(на початок сторінки)