"Декілька сторінок з історії Державного архіву Кіровоградської області" (до Дня працівників державних архівних установ України)

24 грудня в державі відзначається День працівників державних архівних установ України.

З цього приводу ми підготували пропоновану Вашій увазі виставку документів, що висвітлюють основні віхи історії Державного архіву Кіровоградської області в контексті складного, а часом і драматичного шляху становлення і розвитку архівного будівництва в Україні.

Державний архів Кіровоградської області започаткував свою історію 17 листопада 1925 року як Зінов’євське окружне архівне управління. Основою фондового складу окрархіву стали архіви дореволюційних установ м. Єлисаветграда, Єлисаветградського та Олександрійського повітів, а також окремих ліквідованих радянських установ.

На сьогодні головне архівосховище області є найбільшою скарбницею документів з історії Кіровоградщини. Документальний фонд держархіву складає майже 1,5 млн. одиниць зберігання управлінської документації та понад 5 тис одиниць зберігання документів особового походження, що охоплюють період з 1759 по 2011 роки, значну кількість кіно - фото - фоно документів.

Сподіваємось, запропоновані нами матеріали експозиції зацікавлять гостей нашого сайту та допоможуть ближче познайомитись з минулим і сьогоденням хранителів безцінної культурної спадщини – історії нашого краю.


 1. Наказ Єлисаветградського повітвиконкому від 5 липня 1920 р. № 61 про утворення комісії для обстеження архівів
  (1920 р.)
  Ф.Р-218, оп.1, спр.30, арк. 39зв.

 2. Доповідна записка окрвідділу освіти до Зінов’євського окрвиконкому щодо становища архівів у м.Зінов’євську та Зінов’євському окрузі
  (1924 р.)
  Ф.Р-250, оп.1, спр.419, арк.65

 3. Виписка з протоколу засідання робітничої трійки Зінов’євського окрвиконкому від 02.01.1925 р. про утворення округового архівного відділу
  (1925 р.)
  Ф.Р-250, оп.1, спр.419, арк.63

 4. Виписка з протоколу засідання Президії Зінов’євського окрвиконкому від 17.11.1925 р. №44 про перейменування окружного архівного відділу в окружне архівне управління
  (1925 р.)
  Ф.Р-250, оп.1, спр.417, арк.177

 5. Будинок Гейбтмана по провулку Слуцькому, 10 (пізніше провулок Декабристів), де знаходилось приміщення Державного архіву Кіровоградської області з 1928 р. по 1983 р.
  (Фото)
  (б/д)
  Альбом №1, арк.6

 6. Звіт про роботу Зінов’євського архівного управління
  (1931 р.)
  Ф.Р-833, оп.1, спр.87, арк.5, 5зв., 6, 6зв., 7, 7зв.

 7. Витяг з обіжника ВУЦВК та Центрального архівного управління від 17.03.1932 р. № 03173 щодо організації архівних управ та створення історичних архівів
  (1931 р.)
  Ф.Р-833, оп.1, спр.80, арк.47

 8. Витяг зі звіту Зінов’євського державного історичного архіву за 1932 р.
  (1932 р.)
  Ф.Р-833, оп.1, спр.87, арк.69

 9. Відомості про передачу Кіровоградського обласного архіву у підпорядкування УНКВС по Кіровоградській області
  (1939 р.)
  Ф.Р-833, оп.4, спр.68, арк.1

 10. Витяг зі звіту про роботу відділу держархівів УНКВС по Кіровоградській області та Кіровоградського обласного державного архіву за І квартал 1944 року
  (1944 р.)
  ФР-5069, оп.6, спр.2, арк. 9, 10

 11. Відомості про збитки, нанесені архівному господарству під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
  (1944 р.)
  Ф.Р-5069, оп.6, спр.3, арк.1, 2, 3

 12. Група співробітників архіву за упорядкуванням розсипу документів
  (Фото)
  (1946 р.)
  Альбом №1, арк.9

 13. Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради від 18.08.1966 р. №355 „Про виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1963 р. №1107 „Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці”
  (1966 р.)
  Ф.Р-2860, оп.1, спр.3669, арк.61-66

 14. Наказ Головного архівного управління при Раді міністрів УРСР від 7 серпня 1980р. № 67 "Про приведення найменувань державних архівів республіки у відповідність з Положенням про ДАФ СРСР"
  (1980 р.)
  Ф.Р-833, оп.2, спр.504, арк.66

 15. Рішення Кіровоградського міськвиконкому від 06.01.1983 р. № 25 про прийом в експлуатацію будівлі Держархіву Кіровоградської області
  (1983 р.)
  Ф.Р-242, оп.5, спр.828, арк.59

 16. Наказ директора Державного архіву Кіровоградської області від 03.09.1991 р. № 17 "Про прийом партійного архіву обкому КПУ та поточних архівів"
  (1991 р.)
  Ф.Р-833, оп.2, спр.731, арк.133-134

 17. Читальний зал Державного архіву Кіровоградської області
  (Фото)
  (25.07.2005 р.)

 18. Відкриття у Державному архіві Кіровоградської області виставки архівних документів „Державним архівним установам України - 90: історія та сучасність”
  (Фото)
  (18.09.2007 р.)

 19. Колектив Державного архіву Кіровоградської області та представник облдержадміністрації під час візиту тимчасового повіреного у справах Росії в Україні В.Лоскутова з метою передачі копій документів з Архіву зовнішньої політики Російської імперії
  (Фото)
  (20.08.2010 р.)

 20. Документи Державного архіву Кіровоградської області з історії краю
  (Фото)
  (б/д)

(на початок сторінки)