„До 23-ої річниці прийняття Декларації про державний суверенітет Украни”

Державний архів Кіровоградської області пропонує виставку архівних документів, присвячену відзначенню 23-ої річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Документи і матеріали, що експонуються, розкривають тему історії державотворення в Україні та правового закріплення її суверенітету. Повідомлення місцевої преси відображають процес обговорення жителями області Декларації про державний суверенітет України, документу, який створив правові передумови для ухвалення Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.


 1. Четвертий Універсал Української Центральної Ради
  (9 січня 1918 р.)
  ЦДАВО України, ф.1063, оп.2, спр.2, арк.2, 3

 2. Закон про тимчасовий державний устрій України (робочий варіант)
  (29 квітня 1918 р.)
  ЦДАВО України, ф.1064, оп.2, спр.1, арк.19-20

 3. Повідомлення про зняття червоного прапора та встановлення українського прапора на будинку Єлисаветградської міської думи
  (18 червня 1918 року)
  ДАКО, газета "Голос юга", 19.06.1918 р., № 46, арк. 10зв., інв. № 1198

 4. Декларація про державний суверенітет України
  (16 липня 1990 р.)
  ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4490, арк.100-106

 5. Постанова Верховної Ради України „Про День проголошення незалежності України”
  (16 липня 1990 р.)
  ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4490, арк.107

 6. Обговорення тексту Декларації про Державний суверенітет України робітниками та службовцями Кіровоградського ремонтно-механічного заводу ім. В.К.Таратути
  (б/д)
  ДАКО, газета „Кіровоградська правда”, 20 липня 1990 р., стор.1, інв.№ 6145

 7. Виступ на сесії Верховної Ради Української РСР народного депутата Володимира Панченка з приводу прийняття Декларації про державний суверенітет України
  (б/д)
  ДАКО, газета „Кіровоградська правда”, 26 липня 1990 р., стор.2, інв.№ 6145

 8. Привітання депутатів Верховної Ради Української РСР від представників українських товариств м. Ленінграда з нагоди прийняття Декларації про державний суверенітет України
  (б/д)
  ДАКО, газета „Літературна Україна”, 2 серпня 1990 р., стор.2, інв.№ 6157

 9. Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради від 20.09.1991 р. № 250 "Про підняття національного синьо-жовтого прапору України над Будинком Рад"
  (20 вересня 1991 р.)
  ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 7. спр. 623. арк. 39

 10. Публікація "Залежить від розстановки сил" ( інтерв'ю з Заступником голови Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності Віктором Шишкіним)
  (б/д)
  ДАКО, газета "Народне слово" 14 липня 1991 року, № 135, арк. 20, інв.№ 6189

 11. Публікація "Зустрілися думки..." (думки жителів Кіровоградщини з нагоди річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України)
  (б/д)
  ДАКО, газета "Кіровоградська правда" 14 липня 1991 року, № 135, арк.17, інв.№ 6177

(на початок сторінки)