Скарга розкуркуленого Лимаренка Ф.
до прокурора Новгородківського району про повернення відібраного майна
(1931 р.)

ДАКО, Ф.Р-281, оп.3, спр.15, арк.277