Бюлетень №9 осередку КП(б)У сільради та профспілки с. Михайлівки Знам'янського району
"Ворогів народу покарано"
(02 лютого 1933 р.)

ДАКО, Ф.П-68, оп.1а, спр.28, арк.10