Спецдонесення начальника Зінов'євського віділу ДПУ Ходоса
секретарю міськпарткому про факт трупоїдства в с. Черняхівці Зінов'євського району
(15 травня 1933 р.)

ДАКО, Ф.П-192, оп.1, спр.242, арк.263-265