Відомості райуповноваженого ДПУ по Новоанхаргельському району Семука
про кількість померлих від голоду, опухлих та виснажених колгоспників,
самостійників та дітей на території району за період з 01 по 05 червня 1933 р.
(Червень 1933 р.)

ДАКО, Ф.П-2597, оп1, спр.18, арк.15a