Звернення начальника політвідділу Помічнянської МТС Кацнельсона
до всіх секретарів партосередків і партійних організаторів колгоспів Новоукраїнського району
(25 липня 1933 р.)

ДАКО, Ф.П-2591, оп.1, спр.11, арк.24