Інформація тимчасово виконуючого обов'язки голови Новоукраїнської контрольної комісії робітничо-селянської інспекції
про факт трупоїдства в селі Леонтовичі
(1933 р.)

ДАКО, Ф.П-3779, оп.1, спр.16, арк.45