Зі спецдонесення начальнику робітничо-селянської міліції Харківської області
секретаря Онуфрієвського районного партійного комітету про факт трупоїдства
(1933 р.)

ДАКО, Ф.П-402, оп.1, спр.14, арк.8