Актовий запис про смерть від голоду
(1933 р.)

ДАКО, Ф.Р-7915, оп.2, спр.105, арк.205