Спецповідомлення начальника Новогеоргіївського районного відділу Державного політичного управління
про випадки голодної смерті та опухання від голоду в районі
(20 червня 1932 р.)

ДАКО, Ф.П-936, оп.1, спр.26, арк.28