Витяг з протоколу Президії Зінов'євської міськради
про виключення з лав армії Бородатого В.Д., батька якого розкуркулено, як чужака
(14 вересня 1932 р.)

ДАКО, Ф.Р-242, оп.2, спр.146, арк.100