Лист-звернення студента Червоновершиненського агрозоотехнікуму
до секретаря Зінов'євського партійного комітету
з приводу голодування його батьків в с. Наглядівці Мар'янівської сільради
(10 листопада 1932 р.)

ДАКО, Ф.П-4, оп.1, спр.166, арк.6