Постанова Ради народних комісарів УСРР "Про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах"
(20 листопада 1932 р.)

ДАКО, Ф.П-68, оп.1, спр.328, арк.73