Лист секретаря Знам'янського районного партійного комітету Завадського
до Одеського обкому КП (б)У про занесення на "Чорну дошку"
колгоспу "Фрунзе" Дмитрівської сільської ради
та вжиття заходів з виконання плану хлібозаготівель
(15 січня 1933 р.)

ДАКО, Ф.П-68, оп.1а, спр.5, арк.6