“Єлисаветградське земське реальне училище – перший поважний навчальний заклад міста”

Державним архівом Кіровоградської області підготовлено добірку архівних документів «Єлисаветградське земське реальне училище – перший поважний навчальний заклад міста». Хронологічні межі експонованих матеріалів: від 1878 р. до 1917 р.

Добірка ілюструє тему освіти – важливої складової становлення особистості. Освітні заклади – обличчя міста. Одним з найбільших навчальних закладів Єлисаветграда кінця ХІХ початку ХХ ст. стало земське реальне училище.


 1. Устав Єлисаветградського земського реального училища
  (1878 р. )
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 23, арк. 20а, 32, 39зв.

 2. Відомість про успішність учнів 4-го класу Єлисаветградського земського реального училища за 1885 рік
  (1885 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 301, арк. 65зв., 66

 3. Програма Єлисаветградського земського реального училища з географії
  (1894 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 114, арк. 116, 116зв.

 4. Програма Єлисаветградського земського реального училища з історії
  (1894 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 114, арк. 118-121

 5. Докладний опис проекту форменого одягу для учнів Єлисаветградського земського реального училища
  (23 вересня 1898 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 150, арк. 1, 1зв.

 6. Список учнів Єлисаветградського земського реального училища, які отримали атестати і свідоцтва
  (1903 р., 1904 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 192, арк. 1-3

 7. Свідоцтво про освіту видане 01 червня 1909 р. Георгію Чернепку
  (01 червня 1909 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 218, арк. 48

 8. Письмова робота з російської мови учня шостого класу Дмитра Разумієва
  (02 травня 1913 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 269, арк. 1-2 зв.

 9. Атестат виданий Єлисаветградським земським реальним училищем Костянтину Івановичу Татомірову
  (21 травня 1916 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 282, арк. 23, 23 зв.

 10. Лист директора Єлисаветградського земського реального училища до головнокомандуючого російськими військами генерала Алексєєва про намагання лікаря воєнного госпіталю Рункевича зайняти будівлю училища під 912-й лазарет
  (1917 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 301, арк. 8, 8зв.

 11. Прохання до педагогічної ради Єлисаветградського земського реального училища про прийняття Віктора Козицького до навчального закладу
  (04 вересня 1917 р.)
  ДАКО, Ф-60, оп. 1, спр. 299, арк. 49

(на початок сторінки)