Анкета ветерана Великої Вітчизняної
Заватій Марії Іванівни
(29.08.1991 р.)

Ф.Р- 7665, оп.1, спр. 36, арк. 16.