Повідомлення про скликання надзвичайного повітового земського зібрання
для обговорення питання щодо приєднання повіту до території самостійної України
(14 грудня 1917 р.)

ДАКО, Газ. “Голос Юга”, 14.12.1917 р., № 280, інв.  №  Ж-1192, арк.22