Матеріали установчих зборів Кіровоградської міської організації Народного Руху України "На шляху становлення"
(газета «Думка», №4)
Листопад, 1989 р.

ДАКО, Ф.Р-7698, оп.1, спр.99, арк.6-7 зв.