Розпорядження виконкому Кіровоградської обласної ради від 15.02.1992 р. № 2-р
„Про участь делегації області у роботі Конгресу українців”

ДАКО, Ф.Р-2860, оп.7, спр.696, арк.2