Фото. Перевірка наявності та стану документів зберігачем фондів Держархіву області Півкопою Г.П.
(1987 р.)

ДАКО, альбом № 3, арк. 9