Фото. Загальний вигляд будівлі Держархіву Кіровоградської області корпус №1
(2000 рік)

ДАКО, альбом № 5, арк.1