Фото. Загальний вигляд архівосховища № 1 Кіровоградського обласного архіву
(1957 рік)

ДАКО, альбом № 1, арк. 14