На початку ХХ ст. на території сучасної Кіровоградщини державних архівів не було. Архівні документи зберігалися у відомчих і приватних архівах.
Лише 17 листопада 1925 р. було створене окружне архівне управління. Завідувачем був затверджений Павлюченко.
В архівосховищі окружного архівного управління були завезені документи всіх дореволюційних та ліквідованих радянських установ Єлисаветградського повіту, ліквідованого Олександрійського повіту та частини округу. Це архівосховище було першим державним сховищем писемних джерел історії нашого краю.
У березні 1932 р. Зінов’євське місцеве архівне управління було реорганізовано в Зінов’євський державний історичний архів, який підпорядковувався Одеському архівному управлінню. Архіви міських та районних виконкомів були реорганізовані у міські та районні архівосховища.
У травні 1932 р. створено Зінов’євський міський державний архів. У зв’язку з перейменуванням у грудні 1934 р. м. Зінов’євська в м. Кірово, відбулися зміни у назві архіву, а саме – Зінов’євський державний історичний архів перейменовано в Кіровський державний історичний архів.
У 1939 р. Кіровський державний історичний архів реорганізувався у Кіровоградський обласний державний архів, одноразово був створений архівний відділ УВС по Кіровоградській області на який було покладено керівництво архівною справою в області.
У липні 1941 р. у зв’язку з наближенням гітлерівських загарбників до м. Кіровограда з облдержархіву та партійного архіву разом з шістьома архівними працівниками були евакуйовані в м. Балашов Саратовської області документи найважливіших фондів. Але це була лише невелика частина фондів архіву, а основна маса документів залишилась у м. Кіровограді.

Під час окупації безслідно загинули документи другої половини ХVІІІ ст. – першої чверті ХІХ ст., знищена велика кількість документів установ міст і сіл Єлисаветградського і Олександрійського повітів, майже всі документи за 1931-1941 рр., пограбована науково-довідкова бібліотека облдержархіву.
У 1943 р. поступово звільнюється від гітлерівських загарбників Кіровоградська область і відразу ж починається збір документів у звільнених районах і містах області. Приділяючи значну увагу збору документів і враховуючи їхнє історичне значення, 30 грудня 1943 р. Кіровоградський облвиконком видав постанову про збирання та збереження документальних матеріалів.
У 1980 р. Кіровоградський обласний державний архів перейменовано в Державний архів Кіровоградської області, районні державні архіви перейменовані в державні районні архіви.
У 80-ті роки в архівних установах області проведена велика робота з використання документів: організуються виставки, теле-радіопередачі, готуються статті у пресу.
Значне місце у діяльності державних архівних установах області займала науково-видавнича робота.
Постійно проводилась робота з підвищення кваліфікації працівників архівної справи. У 1980 р. при архівному відділі облвиконкому організовані однорічні курси підвищення кваліфікації завідуючих міськими і районними архівами і працівників госпрозрахункових груп.
З проголошенням незалежності Української держави завдання національної архівної служби докорінним чином змінилися. Перехід архівів колишнього КДБ та партархівів на державне зберігання, прийняття Закону “Про національний архівний фонд і архівні установи” відкрило можливість та створило умови для подальшого розвитку архівної справи у державі та в області, зокрема.
Державний архів Кіровоградської області пропонує Вам ознайомитись із матеріалами фотовиставки «Історія архівної справи в світлинах».
Приємного Вам перегляду!


Фото. Будинок Гейбтмана по провулку Слуцькому, 10 (пізніше провулок Декабристів)
б/д
ДАКО, альбом № 1, арк. 6
Фото. Група співробітників архіву за упорядкуванням розсипу
1946 рік
ДАКО, альбом № 1, арк. 9
Фото. Колектив працівників Кіровоградського обласного архіву (в першому ряду – директор архіву Логвіненко Г.Т.)
1947 рік
ДАКО, альбом № 1, арк. 10
Фото. Семінар із завідуючими районними архівами з питань комплектування документальними матеріалами
1954 рік
ДАКО, альбом № 1, арк. 12
Фото. Загальний вигляд архівосховища № 1 Кіровоградського обласного архіву
1957 рік
ДАКО, альбом № 1, арк. 14
Фото. Стіл прийняття заяв та видачі довідок
1966 рік
ДАКО, альбом № 1, арк. 15
Фото. Виставки у читальному залі Кіровоградського обласного архіву
1960-ті роки
ДАКО, альбом № 1 арк. 17,19 зв.
Фото. Проведення заняття з підвищення кваліфікації молодшим інспектором архівного відділу Кіровоградського облвиконкому із завідуючими районними архівами
1972 р.
ДАКО, альбом № 2, арк. 8
Малюнок архітектора А.Сидоренка будівлі Державного архіву Кіровоградської області
06 квітня 1975 року
ДАКО, газета «Кіровоградська правда», арк. 43, інв. № 4836
Фото. Перевірка наявності та стану документів зберігачем фондів Держархіву області Півкопою Г.П.
1987 р.
ДАКО, альбом № 3, арк. 9
Фото. Виступ заступника голови обласної державної адміністрації Долиняка В.А. на урочистостях з нагоди Дня працівників архівних установ
1998 р.
ДАКО, альбом № 4, арк.25
Фото. Загальний вигляд будівлі Держархіву Кіровоградської області корпус №1
2000 рік
ДАКО, альбом № 5, арк.1
Фото. Виставкова діяльність Державного архіву Кіровоградської області
2000 рік
ДАКО, альбом № 5, арк.2
Фото. Робота дослідників у читальному залі Держархіву області
2000 рік
ДАКО, альбом № 5, арк.3
Фото. Конференція, присвячена 80-річчю Державного архіву Кіровоградської області (виступає Гайда Л.М.)
2005 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото. Презентація виставки «Мовою архівних документів» до 80-річчя Державного архіву Кіровоградської області (презентує архівіст відділу інформації та використання документів Куліш Н.Я.)
2005 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото. Колишній директор Держархіву області, доцент кафедри історії України КДПУ ім. В.Винниченка, кандидат історичних наук Шевченко С.І. презентує свою книгу «Центрально-український архів»
2013 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото Три покоління керівників архівної галузі в області (зліва направо – Калініченко В.Л., Шевченко С.І. та Бабенко О.О.)
2013 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото. Зустріч зі студентською та учнівською молоддю з нагоди відзначення Дня працівників архівних установ (проводить бібліограф відділу археографії та використання документів Аніпченко Т.В.)
2013 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото. Виставка «Становлення та розвиток архівної справи в Кіровоградській області»
2013 р.
ДАКО, альбом № 5
Фото. Архівосховище №2
б/д
ДАКО, альбом № 5


(на початок сторінки)