Список Торговецьких євреїв Підвисоцького району Кіровоградської області
(1942 р.)

ДАКО, ФР-2734, оп.1, спр.13, арк.16