Витяг з книги обліку поховань на Далекосхідному кладовищі м. Кропивницький про поховання В.Р.Колесникова (1947-1981), який загинув у Республіці Афганістан.
(25.07.1981 р.)

Ф.Р-7684, оп. 1, спр. 78, арк. 91 зв., 92.